Pierwszym krokiem do prawa jazdy jest założenie Profilu Kandydata na Kierowcę.
PKK jest to dwudziestocyfrowy numer, który otrzymamy bezpłatnie w urzędzie odpowiednim dla miejsca zameldowania, czyli dla osób zamieszkujących w Słupsku jest to Urząd Miejski, zaś dla mieszkańców powiatu słupskiego jest to Starostwo Powiatowe.

Ubiegając się o wydanie PKK należy złożyć w urzędzie następujące dokumenty:

Dla kat. AM, A1, A2, A, B, B+E
1. Wniosek o wydanie prawa jazdy – druk dostępny u Nas w biurze lub w urzędzie,
2. Badanie lekarskie – w każdy wtorek o godzinie 15.00 lekarz przyjmuje w Naszym ośrodku. Badanie jest odpłatne.
3. Zdjęcie – jedna sztuka, ujęcie paszportowe (na wprost), wymiary 3,5 cm x 4,5 cm
4. Pisemna zgoda rodzica lub opiekuna.

Dla kat. C, C+E, D
1. Wniosek o wydanie prawa jazdy
2. Badanie psychologiczne – Marta Szarek, gabinet w OSK Plus tel. 668 023 235
3. Badanie lekarskie – dr Jacek Papierowski, ul. Jana Pawła II pok. 48 tel. 601 562
Badania do wglądu dla dra Papierowskiego:
– badanie poziomu cukru we krwi
– kopia badania psychologicznego
4. Zdjęcie – jedna sztuka, ujęcie paszportowe (na wprost), wymiary 3,5 cm x 4,5 cm.

kategorie
Adresy Urzędów:

Urząd Miejski w Słupsku, ul. Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk – PKK wydawane w pokoju numer 1
Starostwo Powiatowe w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk – PKK wydawane w pokoju numer 8.