CENNIK – Kursy prawa jazdy

[vc_table allow_html=”1″][c#ffffff;align-center;bg#1680b5]Kategoria,[align-center;c#ffffff;bg#1680b5]Ilo%C5%9B%C4%87%20godz.%20teor.,[align-center;c#ffffff;bg#1680b5]Ilo%C5%9B%C4%87%20godz.%20prakt.,[align-center;c#ffffff;bg#1680b5]Cena,[align-center;c#ffffff;bg#1680b5]Cena%20za%20godz.%20dod.|Kat.%20AM,30%20h,20%20h,1%20090%20z%C5%82,80%20z%C5%82%20plac%20%2F%20100%20z%C5%82%20miasto|[bg#eaf7fe]Kat.%20A1,[bg#EAF7FE]30%20h,[bg#EAF7FE]20%20h,[bg#EAF7FE]1%20490%20z%C5%82,[bg#EAF7FE]80%20z%C5%82%20plac%20%2F%20100%20z%C5%82%20miasto|Kat.%20A2,30%20h,20%20h,1%20790%20z%C5%82,80%20z%C5%82%20plac%20%2F%20100%20z%C5%82%20miasto|[bg#eaf7fe]Kat.%20A2%20po%20A1,[bg#eaf7fe]-,[bg#eaf7fe]10%20h,[bg#eaf7fe]900%20z%C5%82,[bg#eaf7fe]80%20z%C5%82%20plac%20%2F%20100%20z%C5%82%20miasto|[bg]Kat.%20A,[bg]30%20h,[bg]20%20h,[bg]1%20790%20z%C5%82,[bg]80%20z%C5%82%20plac%20%2F%20100%20z%C5%82%20miasto|[bg#EAF7FE]Kat.%20A%20po%20A1%20lub%20A2,[bg#EAF7FE]-,[bg#EAF7FE]10%20h,[bg#EAF7FE]900%20z%C5%82,[bg#EAF7FE]80%20z%C5%82%20plac%20%2F%20100%20z%C5%82%20miasto|[bg]Kat.%20B,[bg]30%20h,[bg]30%20h,[bg]1%20850%20z%C5%82,[bg]70%20z%C5%82|[bg#EAF7FE]Kat.%20B%2BE,[bg#EAF7FE]-,[bg#EAF7FE]15%20h,[bg#EAF7FE]1%20290%20z%C5%82,[bg#EAF7FE]100%20z%C5%82|[bg]Kat.%20C,[bg]20%20h,[bg]30%20h,[bg]2%20690%20z%C5%82,[bg]100%20z%C5%82|[bg#EAF7FE]Kat.%20C%2BE,[bg#EAF7FE]-,[bg#EAF7FE]25%20h,[bg#EAF7FE]2%20490%20z%C5%82,[bg#EAF7FE]100%20z%C5%82|[bg]Kat.%20C%2C%20C%2BE%20(r%C3%B3wnolegle),[bg]-,[bg]45%20h,[bg]4%20190%20z%C5%82,[bg]100%20z%C5%82|[bg#EAF7FE]Kat.%20D%20po%20B,[bg#EAF7FE]20%20h,[bg#EAF7FE]60%20h,[bg#EAF7FE]5%20090%20z%C5%82,[bg#EAF7FE]100%20z%C5%82|[bg]Kat.%20D%20po%20C,[bg]20%20h,[bg]40%20h,[bg]3%20790%20z%C5%82,[bg]100%20z%C5%82[/vc_table]

* W przypadku każdej z kategorii prawa jazdy jest możliwość by nie uczestniczyć w części teoretycznej szkolenia. Warunkiem przystąpienia do jazd jest wcześniejsze zdanie egzaminu państwowego teoretycznego. W przypadku kat. AM, A1, A2, A, B kursanta będą obowiązywały jedynie 4 h zajęć z Ratownikiem Medycznym.
Kat. C oraz D po zdaniu egzaminu państwowego jest całkowicie zwolniona z uczestnictwa w zajęciach teoretycznych. Cena kursu nie ulega zmianie.

CENNIK dodatkowych usług

[vc_table][bg#EAF7FE]Podstawienie%20pojazdu%20na%20egzamin%20niezale%C5%BCnie%20od%20kategorii,[bg#EAF7FE]100%20z%C5%82[/vc_table][vc_table allow_html=”1″]Kat.%20AM,30%20h,20%20h,1%20090%20z%C5%82|[bg#eaf7fe]Kat.%20A1,[bg#EAF7FE]30%20h,[bg#EAF7FE]20%20h,[bg#EAF7FE]1%20490%20z%C5%82[/vc_table]